Železný Brod, Smetanovo zátiší - rekonstrukce vodovodu

Železný Brod, Smetanovo zátiší - rekonstrukce vodovodu
09.06.2017 – 09.09.2017
Vyměníme 240 metrů nevyhovujícího úseku vodovodu, který byl uveden do provozu roku 1935.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní řad vede od náměstí 3. května ulicí Smetanovo zátiší a bezejmennou uličkou k č. p. 463, kde končí. Vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm je uložen v místní asfaltové komunikaci. Byl uveden do provozu roku 1935. Je ve špatném technickém stavu, zastaralý a inkrustovaný, proto rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Kanalizace v této lokalitě je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto se jí rekonstrukce netýká.

V rámci investiční akce SVS bude k rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 237,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 15 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řad. Stavba SVS bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 9. června 2017. Vlastní stavební práce začnou od 12. června 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do tří měsíců od předání staveniště, tj. do 9. září 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí souběžně vedeného plynovodu společnosti innogy. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies