Železný Brod, Těpeřská, Chvalíkovická - rekonstrukce vodovodu

Železný Brod, Těpeřská, Chvalíkovická - rekonstrukce vodovodu
30.03.2017 – 30.09.2017
V rámci této investiční akce v Železném Brodu bude v délce téměř 355 metrů zrekonstruován nevyhovující úsek starého vodovodu.


Více o stavbě:


Stávající vodovodní řady v Těpeřské a Chvalíkovické ulici pocházejí z roku 1928. Jsou z litiny o vnitřním průměru 65 mm (v délce 57 m) a 50 mm (v délce 309 m). Vodovod je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný, poruchový a nedostatečně kapacitní. Protože se připravuje rekonstrukce Brodského vodovodního přivaděče, je nutná rekonstrukce a zkapacitnění uvedených řadů. V souběhu vedená kameninová kanalizace je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, a rekonstrukci nevyžaduje. 

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci obou uvedených řadů. Bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 344,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech osmi stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující stávající řady. Stavba SVS bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů. Protože v případě Těpeřské ul. jde o komunikaci III. třídy ve správě KSS Libereckého kraje, bude zde provedena obnova povrchu v celé šíři. Obdobně v místní komunikaci Chvalíkovická – vzhledem k její malé šíři bude obnoven povrch v celé šíři.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 30. března 2017. Probíhalo trasování podzemních zařízení a další přípravné práce. Stavební práce začnou v následujících dnech (27. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 57 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies