Benešov nad Ploučnicí, Nádražní - odstranění výusti DC 49

Benešov nad Ploučnicí, Nádražní - odstranění výusti DC 49
07.02.2018 – 31.10.2018
Předmětem stavby je odstranění výusti vybudováním nového kanalizačního výtlaku spolu s výstavbou ČSOV. Součástí stavby je rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace.


Více o stavbě:

Jednotná kanalizace zakončená volnou výustí DC 49 do řeky Ploučnice odvádí odpadní vody z činžovních domů v ulici Nádražní. Kanalizační systém je tvořen jednotnou kanalizací z kameniny o profilu DN 300. Odpadní vody z činžovních domů jsou kanalizačními přípojkami svedeny nejprve do septiků a poté jsou odsazené vody zaústěny do kanalizace.

Stávající kanalizace se propadá a je v nevyhovujícím stavu z důvodu posunutých hrdel, netěsností spojů, viditelných kaveren a děr na povrchu jak v trase, tak u kanalizačních šachet. Provizorní zásypy kamením zhoršují stav kanalizace, projevující se především ve zpětném zatápění objektů odpadní vodou a vyšší četností vyvážení domovních septiků.

Tento nevyhovující technický i legislativní stav se SVS rozhodla vyřešit vybudováním nového kanalizačního výtlaku v délce 327 metrů, spolu s výstavbou čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Součástí stavby je dále rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace v celkové délce 263 metrů. Tím dojde k zajištění, aby splaškové vody byly důsledně odděleny od dešťových, a byly čerpány k vyčistění do čistírny odpadních vod.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. února 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech (14. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 7. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies