Bohušovice n. Ohří, Lípová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Bohušovice n. Ohří, Lípová - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.02.2018 – 22.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 179 metrů a vodovodu v délce 174 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Lípová se nachází vodovodní řad z roku 1969, tvořený úseky potrubí z azbestocementu průměru 80 až 100 mm a úsekem z polyetylenu průměru 63 mm. Řad je již dožilý a poruchový. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace, je tvořena z betonu o průměru 600 mm, a do provozu byla uvedena v roce 1974. Kanalizace vykazuje korozi nad 50 %, praskliny, kaverny, zčásti je stoka zdeformovaná. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekontrukci kanalizace v délce 179 m a vodovodu v délce 174 m.

V rámci investiční akce SVS bude v dané ulici vyměněna stoka v celkové délce 179 metrů za použití kameninového potrubí, a to od ulice Havlíčkova po Žižkovu ulici. V souběhu se stokou bude vyměněn i stávající vodovod. Pro rekonstrukci bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 174 metrů (úsek HDPE d90 v délky 117 m a úsek HDPE d110 v délce 57 m). Pokládka potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek v celkovém počtu cca 21 ks.

Rekonstruované vodovodní řady budou odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. února 2018. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začaly v těchto dnech (11./12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. července 2018. 

Při této stavbě dojde ke koordinaci při úpravě asfaltových povrchů s městem Bohušovice nad Ohří. Město plánuje provést v celé šíři komunikace nový asfaltový povrch včetně všech konstrukčních vrstev.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies