Bohušovice n. O., Pod Pivovarem, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Bohušovice n. O., Pod Pivovarem, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
25.10.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 26,5 metru a kanalizace v délce 59 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází betonová stoka DN 300, uvedena do provozu v roce 1974. Je ve špatném stavu, kanalizace je chemicky narušená, vyskytují se kaverny ve dně, koroze je místy nad 50% a šachty jsou ve špatném stavu. Dále se zde nachází vodovod z litinového potrubí DN 80 z roku 1969. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v délce 59 metrů a vodovodního řadu v délce 26,5 metru.

Na stoku jsou napojeny celkem 4 kanalizační přípojky. Dešťové vpusti nebudou napojovány. Na stoce se vyskytují 4 kanalizační šachty, do jedné je zaústěn výtlak PVC 90. Stavba počítá s rekonstrukcí této stoky ve stávající trase a niveletě z kameninových trub hrdlových KTH DN 300 tř. 160 v délce 47,0 metrů a KTH DN 250 tř. 240 v délce 12,0 metrů včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek, výměny 3 ks šachet a napojení výtlaku PVC 90. Napojovací šachta Š1 zůstane zachována, budou osazena pouze nová stupadla. Poslední šachta Š4 bude posunuta o 12,0 metrů blíže a konec kanalizace bude zasypán.

Potrubí kanalizační stoky bude v délce 22,0 metrů uloženo do společného výkopu s rekonstruovaným vodovodem a dále v délce 37,0 m bude uloženo do samostatného otevřeného paženého výkopu.

Stávající vodovodní řad LT DN 80 bude vyměněn za potrubí z LTH 80 v délce 26,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 1 ks vodovodní přípojky. Nad potrubím rekonstruovaného řadu, bude uložen vodič NYY-O 1x4 mm2 a bílá výstražná folie s nápisem „VODA“/“VODOVOD“.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. října 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle smlouvy o dílo mají být dokončeny nejpozději do 30. listopadu 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies