Česká Kamenice, B. Němcové, Hálkova, Spojovací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Kamenice, B. Němcové, Hálkova, Spojovací – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.02.2018 – 19.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 313,76 metrů a vodovodu v délce 577,08 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady, tvořené litinovým potrubím DN 80 mm, z roku 1924. Řady jsou dožilé, inkrustované a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 400/600 mm a 500/750 mm, a úsek z betonového potrubí DN 300. Stoky byly uvedeny do provozu roku 1910. Kanalizace vykazuje korozi, praskliny, deformace, časté kaverny, chybějící dno a nevyhovující šachty. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS proběhne rekonstrukce stávající kanalizace ve stávajících trasách, v ulicích Boženy Němcové a Hálkova, a rekonstrukce vodovodu ve stávajících trasách, v ulicích Boženy Němcové, Hálkova a Spojovací. Kanalizace a vodovod v ulicích Boženy Němcové a Hálkova je veden v souběhu a navržen pro společnou rýhu.

Kanalizační stoka A1 je navržena kameninou DN500 tř.120 v celkové délce 101,11 m a kameninou DN400 tř.160 v celkové délce 119,86 m součástí rekonstrukce kanalizace v paženém výkopu je rekonstrukce revizních šachet v počtu 8 ks včetně přepojení 29 ks přípojek. Kanalizační stoka A2 je navržena kameninou DN300 tř.160 v celkové délce 55,13 m. Součástí rekonstrukce kanalizace v paženém výkopu je rekonstrukce revizních šachet v počtu 3 ks včetně přepojení 3 ks přípojek. Kanalizační stoka A3 je navržena kameninou DN300 tř.160 v celkové délce 37,66 m. Součástí rekonstrukce kanalizace v paženém výkopu je rekonstrukce revizních šachet v počtu 2 ks včetně přepojení 5 ks přípojek.

Vodovodní řad V1 v ul. B. Němcové je navržen z materiálu PE-HD PE100 RC+ SDR17 DN/OD90 v celkové délce 244,13 m a přepojení vodovodních přípojek v počtu 10 ks. Vodovodní řad V2 v ul. Hálkova je navržen z materiálu PE-HD PE100 RC+ SDR17 DN/OD90 v celkové délce 152,30 m a přepojení vodovodních přípojek v počtu 7 ks. Vodovodní řad V3 v ul. Spojovací je navržen z materiálu PE-HD PE100 RC+ SDR17 DN/OD90 v celkové délce 180,65 m a přepojení vodovodních přípojek v počtu 13 ks.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. února 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce probíhají (zahájeny ve 13. týdnu). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 19. října 2018.  

Je to jedna ze staveb z oblasti strategických investic pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies