Česká Lípa, Jáchymovská – rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Jáchymovská – rekonstrukce vodovodu
29.06.2018 – 29.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 343 metrů.


Více o stavbě:

Předmět stavby je provedení rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Jáchymovské v České Lípě. Ocelové potrubí DN 250 bylo postaveno v roce 1989 a je velice inkrustované a poruchové.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně vodovodu za nové litinové potrubí DN 250 v délce 343 metrů, včetně přepojení 3 ks přípojek k panelovým domům a osazení nadzemního hydrantu. Stavba bude provedena klasickým otevřeným výkopem. Vodovod je uložen ve veřejných pozemcích převážně v zelené ploše. Na několika místech vodovod křižuje místní komunikace a chodníky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začaly dnešním den, tj. 23. července 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. října 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies