Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, Tylova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
10.07.2017 – 31.08.2018
V uvedených ulicích se zástavbou rodinných domů budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 80 obyvatel.


Více o stavbě:


V ul. Jiřího z Poděbrad je jednotná kanalizace tvořena úseky z PVC průměru 315 mm (z roku 1990) a z kameniny průměru 250 mm (neznámého stáří).V Tylově ulici je stoka z kameniny průměru 300 mm (neznámého stáří). Jak prokázala jejich kamerová prohlídka, potrubí je zkorodované a staticky narušené – s podélnými a příčnými trhlinami, vypadlými střepy, místy i s protispády a prorostlými kořeny, což je příčinou nežádoucího natékání balastních vod. Vodovod v ul. Jiřího z Poděbrad tvoří úseky z oceli průměru 300 mm (z roku 1978) a z litiny průměru 80 mm (z roku 1926). Také v Tylově ulici je řad z litiny průměru 80 mm (z roku 1926). Potrubí je zkorodované a inkrustované, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 203 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 190 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 288 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek, 28 kanalizačních přípojek, zrušení 2 armaturních šachet, jakož i napojení na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, ve většině trasy kanalizace i vodovod ve společném výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. července 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (31. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 8. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies