Česká Lípa, Partyzánská, U Rybníčku, Českých bratří – rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Partyzánská, U Rybníčku, Českých bratří – rekonstrukce vodovodu
03.04.2018 – 03.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 317 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Partyzánská a Českých bratří se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 80 mm, uvedený do provozu roku 1925. V ulici U Rybníčku je vodovodní řad z litiny průměru DN 50 mm z roku 1926. Potrubí jsou dožilá, zkorodovaná a poruchová, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace, která je z kameniny průměru DN 300 mm, byla podrobena kamerové prohlídce, která prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodních řadů použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PE-HD průměru DN 80 mm v celkové délce 317 metrů (řad „A“ v délce 152 metrů, řad „B“ v dílce 66,5 metrů, řad „C“ v délce 98,5 metrů). Součástí stavby je i přepojení 15 ks přípojek k okolním nemovitostem. Stavba bude provedena klasickým otevřeným výkopem. S ohledem na dopravně-inženýrská opatření se nebudou jednotlivé úseky stavby provádět kontinuálně, ale s přestávkami na provedení obnovy povrchů. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 3. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (18. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 3. července 2018. Akce bude probíhat v koordinaci s obnovou povrchů a výstavbou parkovacích stání Městem Česká Lípa.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies