Český Dub, Řídícího učitele Škody - rekonstrukce vodovodu

Český Dub, Řídícího učitele Škody - rekonstrukce vodovodu
18.06.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 81 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby byla rekonstrukce stávajícího vodovodu z litiny průměru DN 100 v Českém Dubu ve spojovací uličce mezi ul. Řídícího učitele Škody a ul. Masarykova v jeho stávající trase a niveletě, dimenze potrubí byla zachována.

Stávající vodovodní řad LT 100 pocházel z roku 1914, a byl již zastaralý, inkrustovaný a zkorodovaný. Z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Rekonstrukce vodovodu byla proveden v otevřeném výkopu s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC d63 v délce 81 metrů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 18. června 2018. Dle smlouvy o dílo měla být stavba dokončena do 30. září 2018. Dokončení vodohospodářské části díla proběhlo v předstihu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies