Chlum – rekonstrukce vodovodu

Chlum – rekonstrukce vodovodu
10.08.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 645,03 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z oceli DN 70 z roku 1961, dále pak úsek potrubí z litiny DN 80 z roku 1901, a úsek z PVC DN 90 z roku 1986. Potrubí jsou zastaralá, zkorodovaná, a v případě úseku provedeného z PVC se jedná o nekvalitní materiál. SVS proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 645,03 metrů.

Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu ve stávající trase a nivelitě. V rámci rekonstrukce dojde k pokládce potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE RC+ DN/OD 90 v celkové délce 645,03 metrů. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože 0,15 m. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s rohovými ventily. Armatury budou z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou s bandážemi. Součástí rekonstrukce vodovodu je přepojení vodovodních přípojek v počtu 14ks.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zasobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 10. srpna 2018. Vlastní stavební práce začaly následně pokládkou suchovodu (náhradního povrchového vodovodu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies