Chomutov, V Alejích, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, V Alejích, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
30.03.2017 – 30.11.2018
Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků historické kanalizace a vodovodu v Chomutově, v ulici V Alejích.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší zahájené investiční akce v ulici V Alejích budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 100 obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizace v lokalitě poblíž nádraží ČD je tvořena úseky z betonu vejčitého profilu 500/750 a 700/1050 mm. Jak ukázala kamerová prohlídka, stoka z roku 1905 je v havarijním stavu, materiál je zkorodovaný a popraskaný. V souběhu s ním ve vzdálenosti 1 – 3 metry vede vodovod z roku 1903. Sestává z úseků z litiny vnitřního průměru 100 mm a z oceli téhož profilu. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce až pěti metrů. Vzhledem k jejich stáří a nevyhovujícímu stavu SVS rozhodla o jejich společné rekonstrukci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z kameniny vnitřního průměru 600 mm (v délce 63,64 m), 500 mm (v délce 137,7 m) a vnitřního průměru 300 mm (v délce 170 m) – celkem jde o 371,3 m kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 426,7 m. Část původní kanalizace v délce 26 m bude zrušena. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 28 domovních vodovodních přípojek a 30 kanalizačních přípojek, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. března 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 30. října 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies