Chomutov, Beethovenova, rekonstrukce kanalizace

Chomutov, Beethovenova, rekonstrukce kanalizace
26.10.2018 – 15.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 145 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stoka tvořená betonovým potrubím DN 300 mm. Kamerová prohlídka prokázala, že je stoka popraskaná, dochází k nátoku balastních vod a tvoří se kaverny.  Z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 145 metrů.

Rekonstrukce bude provedena bezvýkopovou metodou UV liner – vložkováním potrubí textilním rukávcem. Součástí stavby je sanace stávajících kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. října 2018.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v těchto dnech (46. kalendářní týden) prováděním sanace kanalizačních šachet. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 15. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies