Chomutov, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Husova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
13.02.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 308,1 metrů a vodovodu v délce 326,7 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z ocely vnitřního průměru DN 125 mm a DN 300 mm, uvedeným do provozu v roce 1920. Řad je již dožilý a inkrustovaný. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 500/750 mm, pocházející z roku 1910. Kanalizace je již v havarijním stavu, je zkorodovaná a s kavernami. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační stoka vyměněna za nové kameninové potrubí DN 400 v celkové délce 129,2 metrů a DN 300 v celkové délce 178,9 metrů, vč. přepojení domovních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Dále dojde k výměně stávajícího vodovodního potrubí za nové potrubí z tvárné litiny DN 300 v celkové délce 56,7 metrů a úsek z tvárné litiny DN 100 v celkové délce 261,2 metrů, vč. přepojení domovních přípojek.

Stavba bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. února 2018. Zhotovitel zajišťuje vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny cca. v polovině dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 13. srpna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 9. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies