Chomutov, Karla Buriana, Selská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Chomutov, Karla Buriana, Selská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
22.06.2017 – 30.05.2018
Budou zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 500 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě se zástavbou bytových domů je tvořena úseky z betonu různých profilů: z potrubí vnitřního průměru 400 mm (z roku 1950) a vejčitého profilu 600/900 mm a 700/1050 mm (z roku 1910). Stoka je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka.  Ocelový vodovod vnitřního průměru (DN) 100 mm z roku 1903 vedený v souběhu ve vzdálenosti 1,5 – 2,5 metru od kanalizace je silně zkorodovaný a poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Obdobně bude vyměněn zkorodovaný ocelový vodovod DN125 mm ve Sklepní ulici a ocelový vodovod DN100 mm v Selské ulici. Vodovod a kanalizace jsou vedeny v místních asfaltobetonových komunikacích v hloubce do 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v úseku mezi křižovatkami ulice K. Buriana s ulicemi Mostecká a Selská použije beton vejčitého profilu 700/1050 mm v délce 123,9 metrů a v Selské ulici mezi křižovatkami s ul. Arbesova a Na Příkopech kamenina DN 300 mm v délce 83,2 metrů. Rekonstrukce vodovodu v ulicích K. Buriana, Selská a Sklepní proběhne v souběhu s rekonstrukcí kanalizace za použití potrubí z tvárné litiny DN200 mm v délce 8,3 metrů, DN150 mm v délce 121,6 metrů, DN 100 mm v délce 39,2 metrů a potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 19 metrů. V části Sklepní ul. bude původní řad zrušen zaslepením. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující stávající řady a stoky. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu v původní trase. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22. června 2017. Stavební práce budou zahájeny v týdnu od 28. srpna 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 22. listopadu 2017. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 5. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies