Chrastava, nám. 1. máje - rekonstrukce vodovodu

Chrastava, nám. 1. máje - rekonstrukce vodovodu
01.06.2018 – 30.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 114 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu z litinového potrubí LT DN 60 a LT DN 50 na nám. 1. máje v jeho stávající trase a niveletě. Pro nový vodovod bude použito potrubí z litiny LTH DN 80.

Stávající vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1909, je zastaralý, silně zkorodovaný a inkrustovaný. Vede ve vozovce na západním a jižním okraji náměstí, částečně v souběhu s plynovodem.

Rekonstrukce vodovodu bude probíhat ve výkopu s použitím potrubí LTH DN 80 v délce 114,0 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících přípojek.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. června 2018. Stavební práce v těchto dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. srpna 2018.

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu společností GasNet a s investiční akcí města Chrastava k obnově povrchů.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies