Chrastava, Textilanská, rekonstrukce vodovodu

Chrastava, Textilanská, rekonstrukce vodovodu
09.05.2018 – 09.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 652 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Textilanská se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 110 z roku 1979. Potrubí je z nekvalitního materiálu, je často poruchové, praská, a šoupata jsou většinou nefunkční. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci, i s ohledem na koordinaci sdružené investiční akce s dalšími subjekty. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace, je z kameniny DN 300, a do provozu byla uvedena roku 1978. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci rekonstrukce budou stávající vodovodní řady nahrazeny za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 100 a DN 80 v celkové délce 652 m a dále přepojení 35 ks přípojek v délce 134 m, osazení 6 ks podzemních hydrantů a 6 m propoje na přívodní řad. Stavba bude provedena klasickým otevřeným výkopem. Vodovody budou uloženy ve veřejných pozemcích převážně v místní komunikaci.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 9. května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. 9. září 2018.

Stavba je koordinována s rekonstrukcí plynovodu společnosti GasNet s.r.o., pod názvem „Reko MS Chrastava – Textilanská“. Plynovod bude pokládán ve většině trasy vedle vodovodu. Dále bude v lokalitě probíhat investiční akce Města Chrastavy „Oprava komunikací – Textilanská ulice – Chrastava“, s níž je koordinováno sejmutí stávajícího povrchu komunikací, které je podmínkou realizace rekonstrukce vodovodu a plynovodu.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies