Cítoliby - rekonstrukce ČSOV

Cítoliby - rekonstrukce ČSOV
21.09.2017 – 31.05.2018
Dožilá hlavní čerpací stanice odpadních vod v Cítolibech projde stavebně-technologickou rekonstrukcí.


Více o stavbě:

Obec Cítoliby má jednotnou kanalizační síť, do které je napojeno cca 750 obyvatel. Obec je odkanalizována na čistírnu odpadních vod (ČOV) Louny. Na kanalizačním systému jsou celkem čtyři ČSOV. ČSOV Cítoliby je hlavní čerpací stanice pro celou obec Cítoliby a zároveň pro Líšťany se 400 obyvateli. ČSOV je zastaralá a nesplňuje požadované projektované parametry. Dochází k častému ucpávaní čerpadel a jejich poruchám kvůli hrubým nečistotám, které se dostanou až do čerpací jímky – proto se SVS rozhodla nevyhovující situaci vyřešit.

Bude provedena rekonstrukce ČSOV týkající se stavební i technologické části. Co se týče stavební části, armaturní komora bude stavebně sanována, bude provedeno její nové odvodnění do sedimentační jímky. Areál bude nově oplocen včetně brány a bude provedena příjezdová plocha ze silničních panelů.

Co se týče technologie, v čerpací jímce budou osazena dvě nová ponorná čerpadla stejných parametrů s kapacitou při souběžném chodu 18 l/s. V souvislosti s čerpadly budou provedeny nové výtlaky z čerpací jímky do armaturní komory a drobné související stavební úpravy. Nově bude vystrojena armaturní komora včetně osazení měření průtoku a tlaku umožňující mimo jiné sledování zanášení výtlaku a nastavení frekvence algoritmu proplachu výtlaku dešťovým čerpadlem. Ruční česle ve  spojné šachtě na kanalizaci budou nahrazeny na nátoku do čerpací jímky, nornou stěnou v sedimentační jímce ČSOV  před bezpečnostním přepadem do recipientu a nornou stěnou v sousední odlehčovací komoře před odlehčovacím potrubím. Bude postaven nový zděný pilíř s technologickým rozvaděčem. Budou provedeny úpravy na výtlačném řadu včetně umístění dvou vzdušníkových šachet a s regulační šachtou na konci výtlaku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2017. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 21. ledna 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 5. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 29 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies