ČOV Příšovice, koordinace s revitalizací Příšovky

ČOV Příšovice, koordinace s revitalizací Příšovky
01.07.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je provedení nezbytných opatření pro následnou výstavbu ČOV Příšovice s ohledem na investiční akci obce Příšovice související s revitalizací potoka Příšovka.


Více o stavbě:

Na rok 2019 plánuje SVS provést výstavbu nové centrální čistírny odpadních vod (ČOV) Příšovice vč. související kanalizace, a rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (ČSOV). Obec Příšovice však obdržela pro letošní rok dotaci na revitalizaci potoka Příšovka. Revitalizace se kříží s pokládkou našeho kanalizačního potrubí a s úpravou zemní pláně pro výstavbu centrální ČOV. Proto je nutné ze strany SVS provést nezbytné části naší plánované stavby již v tomto roce.

Z uvedeného důvodu je tak z hlavního projektu vyjmuta část stavby, která obsahuje pokládku ocelové chráničky (DN 200 v délce 8 metrů a DN 160 v délce 6 metrů), a uložení části trasy kanalizačního výtlaku v délce 27,8 metrů z vysokohustotního polyetylenu HD-PE100 pode dnem a v březích koryta Příšovky. Dále jsou součástí této části stavby zemní práce, spočívající v úpravách terénu pro příjezd techniky, zřízení provizorní příjezdové cesty, přesun zásypové zeminy připravené pro zemní těleso nové ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly již zahájeny (ve 30. kalendářním týdnu) a dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies