Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní, Školní, B. Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Cvikov, Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní, Školní, B. Němcové – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
20.03.2018 – 30.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 1 156,5 metrů a kanalizace v délce 611 metrů.


Více o stavbě:

V jednotlivých ulicích byl vybudován vodovod v letech 1960 až 1973, a jednotlivé řady jsou z různého materiálu a dimenze. V ul. Alšova se nachází vodovodní řad z polyetylenu průměru DN 90 v délce 175 metrů. V ul. Jiráskova vede vodovodní řad z oceli DN 150 z roku 1960 v délce 155 metrů, a dále pokračuje vodovod z oceli DN 100 rovněž z roku 1960 v délce 65 metrů. V ul. Nerudova se nachází stejně staré litinové potrubí DN 80 v délce 175 metrů, a dále pokračuje úsek z polyetylenu DN 40 z roku 1973 v délce 70 metrů. V ul. Nábřežní je litinové potrubí DN 80 v délce 235 metrů uvedené do provozu roku 1960 a úsek potrubí z PVC průměru DN 90 v délce 51 metrů. Vodovody jsou dožilé, zkorodované, a poruchové.

Kanalizace byla postavena v letech 1930 až 1988. V ulici Nábřežní je stoka po rekonstrukci z roku 1996 z PVC potrubí, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V ul. Alšova se jedná o kanalizační stoku z kameniny průměru DN 300 z roku 1988 v celkové délce 165 metrů. V ul. Jiráskova je kanalizační stoka rovněž z kameniny DN 300 v celkové délce 71 metrů uvedena do provozu rovněž v roce 1988, a úsek z betonového potrubí DN 300 z roku 1930 v délce 82 metrů.  V ul. Nerudova se nachází kanalizační stoka z kameniny průměru DN 250 z roku 1973 v délce 70 metrů a úsek betonové stoky DN 300 z roku 1957 v délce 160 metrů.  Kamerová prohlídka prokázala, že je jednotlivé úseky kanalizace jsou popraskané, staticky narušené, s posunutými trubními spoji, chybějí části dna, tvoří se kaverny, a v místech poškození dochází k nátoku balastních vod.

Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v délce 1 156,5 metrů a kanalizace v délce 611 metrů.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodních řadů použito nové potrubí z z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 80 v délce 699,5 metrů (řad „2“, řad „3“, řad „5“ a řad „6“), HDPE DN 100 v délce 384 metrů (řad „1“ a řad „4“), HDPE DN 150 v délce 73 metrů (řad „7“), včetně přepojení 50 ks vodovodních přípojek. Dále bude probíhat rekonstrukce stoky z kameninového potrubí KTH DN 300 v celkové délce 611,0 m. Součástí akce je i rekonstrukce kanalizačních šachet a přepojení 66 ks kanalizačních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. března 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začnou v následujících dnech (předpoklad 20. týden) a podle harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 10. 2018.

Stavba bude prováděna v dílčích celcích a předávána městu Cvikov k provedení obnovy povrchů:

  • od 1. 7. do 15. 8. 2018 : ulice Jiráskova

  • do 15. 8.  2018 : ulice Boženy Němcové, Školní, Nerudova, Alšova

  • od 16. 8. 2018 do 30. 9. 2018 : ulice Nábřežní.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies