Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Divišova, Raisova, Máchovo náměstí, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
03.04.2017 – 31.08.2018
V Děčíně budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 655 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků 107 let staré kanalizace a 108 let starého vodovodu v Děčíně, v ulicích Divišova a Raisova a na Máchově náměstí. 

Více o stavbě:
V uvedené lokalitě je jednotná kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/700 a 400/600 mm. Byla uvedena do provozu roku 1910. Kanalizace uložená v hloubce až 4,3 metru je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi nad 50 %, chybějící dno, četné kaverny, staticky špatné kanalizační šachty nedostatečného profilu. Některé úseky stok nebyly zcela prohlédnuté z důvodu chybějícího dna. Vodovod v Divišově ulici a na Máchově náměstí z litiny vnitřního průměru 80 a 50 mm pochází z roku 1909. Je zkorodovaný, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace i vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 402 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 86 metrů – celkem bude vyměněno 488 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 224 metrů a vnitřního průměru 63 mm v délce 60 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místních komunikacích, dojde v otevřeném paženém výkopu, zčásti v samostatném výkopu a zčásti ve sdruženém výkopu v souběhu vodovodu s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 16 domovních vodovodních přípojek, 72 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení dvou podzemních hydrantů, rekonstrukce 16 revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (17. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. Stavba bude rozdělena do dvou etap: první etapa v roce 2017 v Raisově ulici, druhá etapa v roce 2018 v Divišově ulici a na Máchově náměstí. 

Stavba SVS bude prováděna v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a z důvodu dopravní obslužnosti i s dříve zahájenou stavbou SVS v nedaleké ulici Čs. legií (02/2017 – 06/2017).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies