Děčín, Tylova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Děčín, Tylova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
02.08.2018 – 02.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 87,1 metrů a vodovodu v délce 129,2 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad, tvořený litinovým potrubím DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1904. Vodovod je již dožilý a poruchový, inkrustace přesahuje 30 %, a jsou stížnosti obyvatel na časté zákaly vody. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené betonovým vejcem průměru 500/750 mm, z roku 1903. Kanalizace vykazuje četné kaverny a díry ve dně. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace v ulici Tylova mezi křižovatkami s ulicemi Vokolkova a Lužická. Součástí rekonstrukce jsou i související provozní prvky a přepojení veškerých nalezených funkčních přípojek a odbočných řadů. Výměna potrubí bude probíhat částečně v samostatném výkopu pro vodovod, částečně ve společném výkopu v souběhu vodovodu a kanalizace.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z oboustranně glazované kameniny DN/ID300 a betonového potrubí s čedičovou výstelkou V500/750 mm a to v celkové délce 87,1 metrů. Pro vodovod bude použito potrubí z polyetylenu DN/OD110 v celkové délce 129,2 metrů. Součástí obnovy je i výstavba nových kanalizačních šachet a přepojení kanalizačních a vodovodních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. srpna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce byly v těchto dnech zahájeny (ve 34. kalendářním týdnu). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb kategorie obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i staveb strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 113,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies