Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
08.03.2018 – 08.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 386 metrů a kanalizace v délce 147 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1969. Řad je dožilý a často poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořené z kameninových trub o průměru 200 až 250 mm, které jsou rovněž z roku 1969. Potrubí má netěsné a posunuté spoje, v některých úsecích jsou trouby v protispádech, a spoje mají prorostlé kořeny. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci stávajícího vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu v celkové délce 386 metrů. Pro rekonstrukci kanalizace budou použity kameninové trouby o průměru 300 mm v celkové délce 147 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 8. března 2018. Stavební práce začínají v těchto dnech (11. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 8. srpna 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies