Doksy, Panská, Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Doksy, Panská, Hálkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
29.08.2018 – 29.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 195 metrů a kanalizace v délce 61,5 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v ulici Panské je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80 mm a úsekem rovněž z litiny vnitřního průměru DN 150 mm, oba řady byly uvedeny do provozu v roce 1969. V ulici Hálkova je vodovodní řad tvořen potrubím z azbestocementu o průměru DN 100 rovněž z roku 1969. Řady jsou dožilé a poruchové. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace v ulici Hálkova, tvořený z kameninových trub o průměru DN 300 mm. Potrubí je téměř po celé délce popraskané. Stoka v ulici Panská je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci stávajícího vodovodu pro řad A použito potrubí z litiny LTH DN 150 v délce 42,5 metrů, a úsek LTH DN 100 v délce 84,5 metrů. Pro řad B bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD d90 v délce 68 metrů. Celkově tak dojde k rekonstrukci vodovodu v délce 195 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Pro rekonstrukci kanalizace budou použity kameninové trouby hrdlové KTH o průměru DN 300 mm v celkové délce 61,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek.  

Stavba kanalizace a 1. části vodovodu bude prováděna v otevřených, pažených výkopech. Stavba 2. části vodovodu bude prováděna rovněž ve stávající trase pomocí bezvýkopové technologie.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. srpna 2018. Stavební práce začnou dle předpokladu v týdnu od 24. září 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 29. prosince 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies