Dubá, Na Výsluní - rekonstrukce vodovodu

Dubá, Na Výsluní - rekonstrukce vodovodu
29.06.2018 – 29.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 221 metrů.


Více o stavbě:

V ul. Na Výsluní se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 90 z roku 1975. Potrubí je z nekvalitního materiálu a velice poruchové. Na řadu evidujeme celkem 12 poruch. Z tohoto důvodu i s ohledem na investiční akci města rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. Kanalizace v této lokalitě není v našem majetku, a tak není předmětem stavby.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu v celkové délce 221 metrů. Rekonstrukce bude provedena z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE d90 a za použití bezvýkopové  metody – řízeným podvrtem. Dále budou přepojeny všechny vodovodní přípojky a osazeny nové ovládací armatury.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29. června 2018. Zhotovitel  následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 29. září 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies