Dubí, Bystřická, pod školou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Dubí, Bystřická, pod školou - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
23.05.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 337 metrů a vodovodu v délce 453 metrů.

 

Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1968. Řad je již dožilý a se zvyšujícím se počtem poruch. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, tvořenou potrubím z betonu průměru DN 400 a úsekem z kameniny DN 300. Potrubí je popraskané a zdeformované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávající jednotné kanalizační stoky za nové z kameninových trub KTH 300 v celkové délce 337 m, vč. přepojení 14+6 ks kanalizačních přípojek. Dále bude probíhat výměna stávajících vodovodních řadů za nové z litiny LTH 100 v celkové délce 453 m, vč. přepojení 12 ks přípojek.

Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Potrubí kanalizace bude ukládáno do pískového lože se sedlem 90° s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Revizní šachty na kanalizaci budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly, poklopy z tvárné litiny. Dna šachet jsou navržena jako prefabrikovaná. Potrubí vodovodu bude ukládáno do pískového lože s bočním a krycím štěrkopískovým obsypem do úrovně 100 mm nad vrcholem potrubí. Přípojky budou přepojovány přes navrtávací pasy s šoupátkovými uzávěry.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. května 2018. Stavební práce začnou v následujících dnech (24. týden) vytyčením inženýrských sítí, zřízením staveniště a instalací dopravního značení. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies