Dubnice, rekonstrukce vodovodu

Dubnice, rekonstrukce vodovodu
06.08.2018 – 06.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 709,3 metrů.


Více o stavbě:

V obci Dubnice se nachází vodovodní řad z polyetylenu PE 160, uvedený do provozu v roce 1979. Potrubí bylo provedeno z nekvalitního materiálu, což způsobuje časté poruchy (celkem bylo evidováno 42 poruch). Část řad byla provizorně opravena protlakem z vysokohustotního polyetylenu HD-PE 63 v roce 2011, a v současnosti je již nekapacitní. SVS proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodních řadů v celkové délce 709,3 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k vybudování nové automatické tlakové stanice (ATS) vzhledem ke špatným tlakovým poměrům ve vodovodní síti v části obce. ATS bude propojena se stávajícím vodovodem pomocí nového řadu V1 a bude pro ni vybudována nová přípojka NN se zděným pilířem pro rozvaděč. Součástí stavby je dále rekonstrukce stávajících vodovodních řadů V2, V3 a V4, v jejich stávajících trasách a hloubkách. Pro nový vodovod bude použito potrubní z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d160. V trase budou přepojeny všechny stávající vodovodní přípojky.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zasobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. srpna 2018. Vlastní stavební práce začnou v týdnu od 20. srpna 2018. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště, tj. do 6. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies