Harrachov, Anenské údolí u č.p. 323 - rekonstrukce vodovodu

Harrachov, Anenské údolí u č.p. 323 - rekonstrukce vodovodu
01.09.2018 – 30.09.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 101,5 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z litinového potrubí LT DN 80, který byl uveden do provozu v roce 1980. Vodovodní řad je v nevyhovujícím technickém stavu, je poruchový, a proto dojde k jeho rekonstrukci.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajícího vodovodu v části Anenské údolí v ulici mezi čp. 161 a čp. 323. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu s použitím potrubí z vysokohustotního polyetylenu PEHD PE 100 RC d110 v délce 51,5 metrů a PEHD PE 100 RC d90 v délce 50 metrů ve stávající trase a niveletě vodovodu.

Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci začíná v místní komunikaci v km 0,0000 v křižovatce naproti domu čp. 358. Z křižovatky vede směrem do ulice k domu čp. 161 a touto ulicí v místní komunikaci dále až k domu čp. 323, kde končí. Nový vodovodní řad kopíruje výškově i směrově stávající trasu. V rekonstruovaném úseku budou přepojeny všechny funkční stávající vodovodní přípojky, celkem 8 ks.

Na začátku rekonstrukce v km 0,0000 bude řad napojen na stávající řad PE d160 a na propoji budou osazena 3 šoupata. Trasa v km 0,0000 – 0,0515 bude provedena v dimenzi d110, trasa v km 0,0515 – 0,1015 bude provedena v dimenzi d90. V km 0,0515 bude připravena odbočka na připojení řadu PE d110 zásobující areál SčVK a čistírnu odpadních vod. V km 0,1015 bude osazen podzemní hydrant jako kalník.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny začátkem září a dle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do září 2018.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies