Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova, Smetanova - rekonstrukce vodovodu

Hodkovice nad Mohelkou, Tyršova, Smetanova - rekonstrukce vodovodu
04.06.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 415,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Tyršova se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 80 z roku 1920. Potrubí je zastaralé, poruchové a zkorodované. V ulici Smetanova se nachází vodovodní řad rovněž z litiny avšak v dimenzi DN 60, uvedený do provozu také v roce 1920, a dále pak úsek ocelového potrubí DN 20. I zde je potrubí zastaralé, zkorodované a silně inkrustované. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace z kameniny průměru DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstrukce řadu „1“ v ul. Tyršova bude prováděna v úseku z ul. Sametová přes křižovatku s ul. Smetanova až k objektu č.p. 480, kde bude ukončena. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenového potrubí PE d90. Rekonstrukce řadu „2“ v ul. Smetanova bude prováděna v úseku z křižovatky s ul. Tyršova až k objektu č.p. 488, kde bude ukončena. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenového potrubí PE d63. Rekonstrukce řadu „3“ v ul. Smetanova bude prováděna v úseku z křižovatky s ul. Tyršova až na křižovatku s ul. Liberecká, kde bude napojena na stávající vodovodní řad. Rekonstrukce bude provedena z polyetylenovhého potrubí PE d90. Na všech řadech bude provedeno přepojení všech stávajících vodovodních přípojek. V celé délce je rekonstrukce prováděna ve výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude 5 ks nových provozních podzemních hydrantů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. června 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Vlastní stavební práce začaly ve 24. kalendářním týdnu.

Dle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 4. měsíců od předání staveniště, tj. do 4. října 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Stavba je prováděna v koordinaci s městem Hodkovice nad Mohelkou, které připravuje související investiční akci na obnovu dotčených komunikací.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies