Hrádek n. N., Polní - rekonstrukce vodovodu

Hrádek n. N., Polní - rekonstrukce vodovodu
02.07.2018 – 02.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 307 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Polní se nachází vodovodní řad z ocelového potrubí DN 70 z roku 1900. Potrubí je zastaralé, poruchové a zkorodované. Na řadu evidujeme celkem již 15 poruch a z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. V uvedené lokalitě se rovněž nachází kanalizace z kameniny průměru DN 300. Kamerová prohlídka prokázala, že je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně potrubí za nové z vysokohustotního polyetylenu PE-HD d90 SDR 17 v délce 307,0 m. Součástí rekonstrukce řadu je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek a napojení na stávající řad v ul. Liberecká. Vodovod bude ukončen podzemním hydrantem sloužícím k odvzdušnění řadu a v nejnižším místě řadu bude osazen druhý podzemní hydrant k odkalení řadu. Trasa rekonstrukce vodovodu se nachází v místní asfaltové komunikaci v ulici Polní ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou a ulici Liberecká ve správě KSSLK. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu, obnova povrchu komunikace v ulici Polní bude probíhat v koordinaci s městem Hrádek nad Nisou.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 2. července 2018. Dle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 2. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 milionů korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies