Hrádek nad Nisou, Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Hrádek nad Nisou, Oldřichovská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.04.2017 – 31.10.2018
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 290 obyvatel.


Více o stavbě:


V Oldřichovské ulici je kanalizace z roku 1909 tvořena úseky z kameniny o vnitřních průměrech 600, 500, 400 a 300 mm. Stoka je staticky narušená, zkorodovaná, popraskaná, s vypadlými střepy a netěsnými spoji, jak prokázala její kamerová prohlídka. Důsledkem je nežádoucí nátok balastních vod. Vodovod je tvořen úseky potrubí z litiny průměru 100 mm (z roku 1900), oceli průměru 63 mm (z roku 1968), polyetylénu průměru 110, 90 a 50 mm (z let 1980 – 1982). Potrubí je ve špatném technickém stavu, inkrustované, poruchové a nedostatečně kapacitní. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu. 

V rámci investiční akce SVS bude provedena rekonstrukce mezi křižovatkou ulic Oldřichovská, Husova, Větrná až po kruhovou křižovatku, a také v bočních větvích Oldřichovské ulice. S ohledem na kolizi kanalizace s plynovodem bude kanalizace vymístěna do nové trasy. Také vodovod bude vymístěn ze soukromých pozemků před průmyslovými areály. Pro rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 7 metrů, vnitřního průměru 500 mm v délce 322 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 527,5 metrů. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 982 metrů, vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 334 metrů a vnitřního průměru 80 mm v celkové délce 125,5 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních a kanalizačních přípojek, odbourání stávajících šachet do úrovně 1,5 m pod terénem, zrušení úseku stávající stoky v délce 342,5 metrů zalitím betonem a napojení rekonstruovaných úseků na navazující a odbočující řady/stoky. K výměně potrubí dojde převážně v otevřeném paženém výkopu a zčásti bezvýkopem (v soukromém pozemku). Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. dubna 2017. Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanými investičními akcemi k obnově povrchů, které provede KSS Libereckého kraje v Oldřichovské ulici a město v bočních větvích této ulice. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 31. 10. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies