Hrob, Horní (horní část) - rekonstrukce vodovodu

Hrob, Horní (horní část) - rekonstrukce vodovodu
16.08.2018 – 30.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 172,7 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 100 a DN 80, uvedeným do provozu v roce 1921. Řady jsou již dožilé a poruchové, a z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

V rámci investiční akce SVS dojde k rekonstrukci stávajících vodovodních řadů, které budou nahrazeny ve stávající trase a nivelitě novým potrubím z tvárné litiny TLT DN 100 v délce 68,70 metrů a DN 80 v délce 104 metrů.

Rekonstrukce řadu 1 začíná v silnici před železničním mostem v ulici Horní a pokračuje pod mostem do křižovatky ulic Horní a Horní. Zde je zprava na řad 1 napojen začátek řadu 2. Řad 1 odbočuje vlevo a před č. p. 113 je napojen na stávající řad LT DN 80. Řad 1 je navržen z TLT DN 100 PN 10. Stávající hydrant bude zachován, bude znovu přepojen na opravovaný řad 1. Stávající vodovod kříží jednu kanalizační přípojku spodem, na tuto kanalizační přípojku DN 250 bude umístěna dělená chránička DN 300 s přesahem 1 m na obě strany. Součástí opravy je přepojení a případná oprava přípojek.

Rekonstrukce řadu 2 začíná v silnici v křižovatce ulic Horní a Horní. Zde je zprava na řad 1 napojen začátek řadu 2. Řad 2 odbočuje vpravo a před p. p. č. 544/1 je ukončen odběrovou soupravou DN 1“. Řad 2 je navržen z TLT DN 80 PN 10. Stávající vodovod kříží dvě kanalizační přípojky spodem, na tyto kanalizační přípojky DN 150 budou umístěny dělené chráničky DN 200 s přesahem 1 m na obě strany. Součástí opravy je přepojení a případná oprava přípojek.

Potrubí bude ukládáno v pažené rýze (příložným pažením) na pískové lože tl. 150 mm (zrna do 16 mm) a obsypáno bude štěrkopískem (zrna do 12 mm) min. 100 mm nad vrchol potrubí vodovodu. Předpoklad uložení potrubí v hloubce 1,7 m.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 16. srpna 2018. Vlastní stavební práce předpokládá zhotovitel zahájit v prvním týdnu měsíce září. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30.  10. 2018 .

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 26 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114,1 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies