Hrušovany, Vysočany – převedení OV na ČOV Hrušovany

Hrušovany, Vysočany – převedení OV na ČOV Hrušovany
04.04.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je vybudování kanalizace a převedení odpadních vod místní části Vysočany na ČOV Hrušovany.


Více o stavbě:

Ve Vysočanech jsou dvě malé čistírny odpadních vod. Jedná se o typovou ČOV v kruhové plastové nádrži pro odpadní vody z krematoria, která je ve špatném technickém stavu a není možné ji rekonstruovat ve stávajících objemech, a tou druhou je biodisková ČOV pro odpadní vody z hotelu.

Odpadní vody z krematoria jsou přivedeny do malé ČOV splaškovou kanalizací z kameniny průměru DN 200. Přečištěná voda z ČOV je svedena do 50 metrů vzdálené čerpací stanice, kam jsou svedeny i dešťové vody. Z čerpací stanice jsou vyčištěné odpadní vody, spolu s dešťovými, čerpány volně do rekultivovaného odkaliště Vysočany, kde se zasakují. Odpadní vody z hotelu jsou přivedeny splaškovou kanalizací z PVC průměru DN 200 do biodiskové ČOV, odkud jsou svedeny do druhé čerpací stanice, do které jsou opět napojeny i dešťové vody z okolí hotelu. Smíšené vody jsou následně čerpány do odkaliště, kde dochází k jejich zasakování.

V uvedené lokalitě je plánovaná výstavba sportovně rekreačního zařízení. Spolu se zamýšleným počtem návštěvníků, a s ohledem na nedostatečné kapacity a stávající technické parametry pro likvidaci odpadních vod, budou provedena stavební opatření, kdy bude zrušen objekt ČOV Vysočany-krematorium a oba nadzemní výtlaky vyčištěných odpadních vod. Objekt ČOV bude přestavěn na podzemní ČSOV. Položeno bude gravitační potrubí převádějící odpadní vody z krematoria do nové ČSOV. Z ČSOV povede výtlačný řad do kanalizačního systému Hrušovan. V rámci stavby bude dále v Hrušovanech položeno část gravitačního potrubí, od stávající šachty do koncové šachty na výtlaku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. dubna 2018. Stavební práce budou zahájeny začátkem května. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 4. listopadu 2018. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies