Jablonec n. N., Na Šumavě - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonec n. N., Na Šumavě - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
18.06.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 267,5 metrů a vodovodu v délce 281,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad, tvořený potrubím z litiny DN 80 z roku 1932, a úsek tvořen potrubím z litiny DN 100 u roku 1976. Potrubí je zastaralé, zkorodované, a evidujeme na něm celkem 8 poruch. Dále se v ulici Na Šumavě nachází kanalizační stoka z betonového vejce DN 300/450. Potrubí je netěsné, má odskočená hrdla, stoka je popraskaná, místy zdeformovaná a chybí části stok. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající kanalizační stoky vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Kanalizační stoky jsou vedeny v místní asfaltové komunikaci. Celková délka rekonstrukce kanalizačních stok je 260,50 m + 7,0 m pro propojení stávajících kanal. stok. (DN 200-1,0m; DN 400-6,0m) Rekonstrukce hlavní kanalizační stoky bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400. V celé délce rekonstrukce kanalizačních stok se předpokládá provádění otevřeným samostatným výkopem.

Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu. Vodovodní řad je veden v místní asfaltové komunikaci. Celková délka rekonstrukce vodovodního řadu je 267,50 m + 9,0 m pro propojení stávajících vodovodních řadů a 5,0 m propojení nadz. hydrantu. Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným samostatným výkopem.

Stavba je v rámci programu sdružených investic koordinována s dalšími investicemi: rekonstrukce plynovodu (investor RWE GasNet, s.r.o.) a obnova komunikace v rámci investiční akce Statutárního města Jablonec nad Nisou (kompletní obnova komunikace Na Šumavě).

Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. června 2018. Podle schváleného harmonogramu má být satvba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 18. září 2018.  - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 11. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies