Jablonec nad Nisou, Arbesova, rekonstrukce vodovodu

Jablonec nad Nisou, Arbesova, rekonstrukce vodovodu
09.05.2018 – 30.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 536,5 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, tvořen několika úseky vodovodu z ocelového potrubí v dimenzi DN 500, DN 400 a navazující řad DN 80. Byly uvedeny do provozu v roce 1977. Řady jsou již zastaralé, zkorodované a poruchové, z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci.

Celková délka rekonstrukce vodovodních řadů je 522,50 metrů + 14 metrů pro propojení stávajících vodovodních řadů. Rekonstrukce vodovodu bude provedena z litinového potrubí LTH DN500 (v délce 221,5 metrů) a z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90 (v délce 301,0 metrů). Součástí rekonstrukce vodovodních řadů bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. V úsecích trasy, kde bude rekonstrukce vodovodů prováděna v souběhu se stavbou kanalizace, bude potrubí uloženo do společného výkopu. Součástí rekonstrukce bude také osazení 1 ks nadzemního hydrantu a 1 ks podzemního hydrantu.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. května 2018. Podle schváleného harmonogramu má být inženýrský objekt IO 01.1 dokončen nejpozději do 30. září 2018. Inženýrský objekt IO 01.2 bude dokončen nejpozději do 30. října 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies