Jablonec nad Nisou, Nákladní, nádraží ČD – rekonstrukce kanalizace

Jablonec nad Nisou, Nákladní, nádraží ČD – rekonstrukce kanalizace
04.09.2018 – 04.12.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v celkové délce 248 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Nákladní se se nachází kanalizace tvořená betonovým vejcem rozměru 600/900 a úsek na okraji kolejiště nádraží ČD tvořený betonovým vejcem rozměru 800/1200. Kamerová prohlídka prokázala narušenou konstrukci kavernami a z části chybějící dno. Z uvedených důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 248 metrů.

Rekonstrukce proběhne z větší části bezvýkopovou technologií, a to pomocí výstelky z čedičových tvarovek ve významně poškozeném úseku v délce 157,85 metrů, a pomocí výstelky ze sklolaminátového rukávce v méně poškozeném úseku v délce 80,35 metrů; a celkovou výměnou za tvarově a rozměrově shodné potrubí V600/900 z železobetonu s integrovanou čedičovou výstelkou dna ve stávající trase. Úsek v délce 9,75 metrů bude provedena ve výkopu. Součástí stavby je také rekonstrukce kanalizačních šachet. U přípojek bude pouze provedena oprava jejich zaústění do stoky.

Stavba byla zahájena předáním staveniště 4. září 2018. Vlastní stavební práce začínou ve 40. kalendářním týdnu, a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies