Jablonné v. P., Česká Ves, Lidická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Jablonné v. P., Česká Ves, Lidická – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
30.05.2018 – 29.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 284,5 metrů a vodovodu v délce 187,5 metrů.


Více o stavbě:

V ulici Lidická se nachází vodovodní řad z litiny průměru DN 150, uvedený do provozu v roce 1979, a úsek z polyetylenu DN 90 z roku 1976. Na potrubí evidujeme poruchy a zároveň je potrubí v těsné blízkosti kanalizační stoky. Stoka je tvořena betonovým potrubím DN 300 a DN 400. Potrubí je staticky narušeno, chybějí části stěn, dna, tvoří se kaverny, jsou netěsné spoje, potrubí je popraskané a dochází k nátoku balastních vod. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci vodovodu v celkové délce 187,5 metrů a kanalizace v délce 284,5 metrů.

První část rekonstrukce kanalizace z kameninových trub KTH DN 400 bude provedena pomocí sanace rukávcem a 2. část rekonstrukce kanalizace bude z trub KTH DN 300, obě části vč. přepojení kanalizačních přípojek. Dále bude probíhat rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu za vysokohustotní polyetylen PE-HD d110 a PE-HD d90 vč. přepojení vodovodních přípojek.

Zařízení jsou uložena převážně místních v komunikacích. Stavba kanalizace bude prováděna otevřeným výkopem (z KTH DN300) a pomocí sanace – zatažení rukávce do KTH DN 400. Stavba vodovodu bude prováděna otevřeným výkopem.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 30. května 2018. Vlastní práce začnou v týdnu od 4. června 2018 s podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 29. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies