Jablonné v Podještědí, Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jablonné v Podještědí, Lidická, Liberecká, Zdislavy z Lemberka, Tyršova, Cvikovská, nám. Míru - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
13.06.2017 – 30.06.2018
Rekonstrukce nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 300 obyvatel.


Více o stavbě:


Vodovod v ul. Lidická, Liberecká, Tylova a Zdislavy z Lemberka je tvořen úseky litinového potrubí různých profilů i stáří: vnitřního průměru 150 mm (z roku 1968 a 1976), vnitřního průměru 100 a 80 mm (z roku 1901). Je ve špatném technickém stavu, zkorodovaný, inkrustovaný a poruchový. Kanalizaci na náměstí Míru tvoří tři paralelní gravitační betonové stoky. Hlavní stoka betonová čtvercová 600 a 500 mm je v dobrém stavu, postranní stoky v horším stavu bude možné zrušit. Ve špatném stavu je rovněž kanalizace v Liberecké ulici. SVS proto rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, jež předchází naplánovanou rekonstrukci silnice II/270, která město protíná.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 79,5 metrů. Stávající dvě boční větve kanalizace v celkové délce 140 metrů budou zrušeny zaplavením popílkem. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 150 mm v celkové délce 751,5 metrů, vnitřního průměru 100 mm v délce 77 metrů a vnitřního průměru 80 mm v délce 68 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 51 domovních vodovodních a všech kanalizačních přípojek na trase. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena předáním staveniště 13. června 2017. Stavební práce začnou následně (24. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 12 měsíců od předání staveniště, tj. do 30. června 2018.

Stavba rozdělená do dvou etap (první v roce 2017, druhá v roce 2018) bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí k obnově povrchu komunikací ve správě KSS Libereckého kraje (ulice Lidická, Liberecká, Cvikovská, Zdislavy z Lemberka). 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies