Jablonné v Podještědí, nám. Míru – rekonstrukce vodovodu

Jablonné v Podještědí, nám. Míru – rekonstrukce vodovodu
09.07.2018 – 30.10.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 130 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový vodovodní řad LT 150 z roku 1968. Řad je v nevyhovujícím technickém stavu, značně poruchový, silně inkrustovaný a zkorodovaný. Z těchto důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce v celkové délce 130 metrů.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně stávajícího vodovodu ve stávající trase a nivelitě za potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 150 PN 16. Součástí rekonstrukce bude přepojeno 12 ks stávajících vodovodních přípojek a napojen 1 podzemní hydrant H1. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu. Potrubí ve výkopu bude ukládáno do pískového lože. Uložení potrubí se předpokládá do hloubky 2,0 m.

Trasa vodovodního řadu určeného k rekonstrukci se skládá z jednoho úseku. Rekonstrukce začíná napojením na stávající vodovod LT 150 u č. p. 3. Řad pokračuje v místní komunikaci a v km 0,0410 odbočuje vlevo do místního chodníku. Zde je na řad napojen 1 podzemní hydrant H1 a stávající vodovodní řad LT 80. Trasa řadu dále vede v místním chodníku a následně opět v komunikaci. Rekonstrukce vodovodu končí v km 0,1300 napojením na stávající vodovod LT 150 u č. p. 24.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba probíhá v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a následnou investiční akcí města k obnově komunikace a chodníku.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 9. července 2018. Vlastní práce začnou v týdnu od 13. srpna 2018 a dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. října 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies