Jablonné v Podještědí, Postřelná – rekonstrukce vodovodu

Jablonné v Podještědí, Postřelná – rekonstrukce vodovodu
30.05.2018 – 29.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce a vodovodu v délce 826,5 metrů.


Více o stavbě:

V obci Postřelná se nachází vodovodní řad z litiny LT DN 100 z roku 1914 v délce 330 metrů. Potrubí je zastaralé a zkorodované, a evidujeme na něm častou poruchovost. Dále pokračuje vodovod z polyetylenu PE DN 90 z roku 1973 v délce 338 metrů, potrubí je z nekvalitního materiálu, které rovněž způsobuje velkou poruchovost. Poslední část vodovodu je rovněž z polyetylenu PE 63 z roku 1998 v délce 195 metrů, potrubí je taktéž velice poruchové. Z uvedených důvodů a s ohledem na koordinaci obnovy povrchu místní komunikace ze strany města Jablonné v P. rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 826,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodních řadů bude probíhat ve stávající trase a niveletě. Předmětem je rekonstrukce vodovodního řadu z potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE DN 80 v délce 326 m (řad „A“), HDPE DN 80 v délce 304,5 m (řad „B“) a HDPE DN 50 v délce 196 m (řad „C“). Součástí rekonstrukce řadu je i přepojení vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu, pouze úsek pod silnicí III/27012 bude proveden bezvýkopově.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena protokolárním předáním staveniště 30. května 2018. Vlastní práce začnou v týdnu od 4. června 2018 s podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 29. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 79 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies