Jenišovice, Odolenovice – rekonstrukce vodovodu

Jenišovice, Odolenovice – rekonstrukce vodovodu
14.03.2018 – 30.06.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 703 metrů.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1959. Potrubí je zastaralé, silně inkrustované, nekapacitní, a poruchové. Z těchto důvodů rozhodla SVS o jeho rekonstrukci.

Stávající vodovod bude vyměněn za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90 v celkové délce 703 metrů.  Stavba bude prováděna pomocí bezvýkopové technologie – berstlining, kdy bude do starého potrubí vtahováno potrubí nové při současné destrukci stávajícího potrubí. Součástí stavby je přepojení 33 ks domovních přípojek, vč. 3 propojů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 14. března 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce v uplynulých dnech začaly. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 30. června 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies