Jílové, Nábřeží – rekonstrukce vodovodu

Jílové, Nábřeží – rekonstrukce vodovodu
09.05.2018 – 10.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 281 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu z LTH DN 70 v ulici Nábřeží, v úseku od ulice Kostelní za okraj silnice I/13 ul. Teplické, který bude nahrazen potrubím z PE DN/OD 90 v trase původního řadu.

Účelem rekonstrukce vodovodu je řádné zajištění zásobování obyvatelstva dotčené oblasti pitnou vodou. Stávající řad je v nevyhovujícím technickém stavu daném jeho stářím a tehdejšími kvalitativními požadavky. Součástí rekonstrukce jsou i související provozní prvky a přepojení veškerých funkčních přípojek a odbočných řadů.

Rekonstrukce bude v Ulici Nábřeží provedena ve výkopu, pod částí ulice Teplická mimo rekonstruovaný vodovodní uzel bude provedena bezvýkopově s ohledem na nutnost zachování dopravy alespoň 1 jízdním pruhem.

Kapacity:

Vodovod PE DN/OD90, materiál – polyetylen, profil - délka DN/OD90 – 281 m, přepojení přípojek 4 ks

Samotná lhůta výstavby výše uvedené akce bude trvat maximálně 3 měsíce od předání staveniště.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies