Jimlín, ČOV - rekonstrukce

Jimlín, ČOV - rekonstrukce
11.10.2018 – 31.12.2018
Předmětem stavby je stavebně-technologická rekonstrukce ČOV.


Více o stavbě:

ČOV Jimlín je mechanicko-biologická ČOV typu Alvest PROX T.E.C. z roku 2006. ČOV je na oddílné splaškové kanalizaci zakončené vstupní čerpací stanicí se dvěma ponornými čerpadly a česlicovým košem s el. vrátkem. Biologický stupeň je tvořen kruhovou prefabrikovanou nadzemní nádrží o vnějším průměru 12,1 m s výškou stěn 4 m. Uvnitř je kruhová nitrifikační nádrže, ve vnějším mezikruží je denitrifikace, podélná dosazovací nádrž se třemi jímkami a kalojem užitného objemu 110 m3. Nádrže jsou zakryté dřevěnými fošnami v ocelové konstrukci, které jsou v současné době nepochozí. Dodatečně byly doplněny lávky s pororošty a zábradlím pro zajištění bezpečného přístupu k technologii. Přístup na nádrž je pomocí 2 ks žebříků. Denitrifikační nádrž (30 m3) je vybavena míchadlem.

Nitrifikační nádrž (100 m3) je vybavena jemnobublinným aeračním systémem s dodávkou vzduchu dmychadlem ALVEST RLC – 80, 244,2 m3/hod v protihlukovém krytu ve venkovním provedení a míchadlem, které slouží pro udržení aktivovaného kalu ve vznosu. Dosazovací nádrž o objemu 70 m3, plocha 17 m2, je se třemi ponornými čerpadly pro čerpání vratného a přebytečného kalu. Kalojem o objemu 110 m3 slouží pro gravitační zahuštění a uskladnění přebytečného kalu. V kalojemu jsou osazena dvě ponorná míchadla. Průtok je měřen indukčním průtokoměrem. Provozní objekt je dřevěný domek s rozváděčem, sociálním zázemím obsluhy a zároveň skladem.

Základní nedostatky ČOV, které jsou důvodem k provedení rekonstrukce:

Dodávka vzduchu do nitrifikace není řízena od kyslíkové sondy, ale pouze přerušovanou aerací. Dmychadlo běží v nevyhovující automatice provozu. Ve vstupní čerpací stanici je na přítoku osazen česlicový koš v hloubce cca 4,0 m. Manipulace s česlicovým košem je zajištěna pomocí el. vrátku s výpadem do popelnice. Jedná se o problematickou manipulaci a zařízení v současné době technicky dožívá. Čerpadla ve vstupní ČS (hloubka 5,7 m) jsou opotřebená, často se ucpávají, nespolehlivá. Řídící automat je zastaralý, neumožňuje rozšiřování ani úpravy.

Předmětem stavby je tak provedení rekonstrukce spočívajících ve výměně 2 ks čerpadel ve vstupní čerpací stanici včetně spouštěcího zařízení, armatur a potrubí v čerpací stanici odpadních vod (ČSOV). V ČSOV bude sledování hladiny ultrazvukem. Dále je předmětem rekonstrukce instalace strojně stíraných jemných česlí včetně integrovaného lisu na shrabky, zajištění přívodu vody k česlím a rozváděč včetně konzole. Dále bude do nitrifikační nádrže nainstalována kyslíková sonda. V rámci rekonstrukce elektro a ASŘTP bude instalován nový rozváděče R2 s novým automatem M340, který bude sloužit pro připojení nové technologie i technologie, která zůstane zachována. Z rozváděče budou provedeny nové kabelové rozvody pro technologické zařízení. Součástí rekonstrukce ČOV je instalace nového systému ASŘ a doplnění algoritmů řízení dmychadla.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11. října 2018. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies