Jirkov, Červený Hrádek - rekonstrukce vodovodních řadů

Jirkov, Červený Hrádek - rekonstrukce vodovodních řadů
30.05.2017 – 30.06.2018
Budou zrekonstruovány v celkové délce cca 930 metrů poruchové vodovodní řady, na něž je připojeno kolem 150 obyvatel.


Více o stavbě:

Vodovodní řady v Červeném Hrádku v místních komunikacích Ovčácký Vrch, Školní, Sadová a v silnici III/2528 (ul. Jirkovská) jsou převážně z litiny vnitřního průměru 100 a 80 mm. Byly uvedeny do provozu v roce 1961. Jsou uloženy v asfaltobetonových komunikacích v hloubce cca 1,5 metru. Vzhledem k jejich poruchovosti a naplánovaným akcím dalších subjektů SVS rozhodla o rekonstrukci stávajících vodovodů. Pouze v ulici vedoucí k zámku je novější plastový vodovod z roku 2001, kterého se rekonstrukce netýká. Kanalizace z roku 1990 v této lokalitě je v dobrém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, a proto rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z polyetylénu průměru 110 a 90 mm v celkové délce 926,7 metrů. Stavba bude provedena ve stávající trase a niveletě převážně bezvýkopovou metodou berstlining, kdy je do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení zataženo nové potrubí stejného nebo většího průměru. Součástí stavby je přepojení stávajících 36 domovních vodovodních přípojek na řadu a napojení na navazující řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. května 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. listopadu 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti innogy a akcí města k obnově povrchu komunikace. - dokončení stavby termínovým dodatkem posunuto do 30. 6. 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies