Klášterec nad Ohří, Královéhradecká - rekonstrukce vodovodu

Klášterec nad Ohří, Královéhradecká - rekonstrukce vodovodu
04.06.2018 – 31.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 344 metrů.


Více o stavbě:

Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 a DN 100, uvedeným do provozu v roce 1967. Vodovodní řad je dožilý, inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Dále prověřila kamerová prohlídka kanalizaci, je tvořena potrubím z betonu průměru DN 500 mm. Stoka je vzdálena od vodovodu cca. 6 m ve zpevněné komunikaci. Kanalizace je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

Stávající potrubí vodovodního řadu bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v původní trase a niveletě plastovým potrubím z polyetylenu PE100RC+ SLM 3.0, SDR17 v rozměrech 90x5,4 mm a 110x6,6 mm. Celková délka rekonstruovaného řadu činí 344 metrů, z toho 262,30 metrů v rozměru odpovídajícím DN 100 mm a 81,70 metrů v rozměru DN 80 mm. Kapacitně bude odpovídat současnému stavu.

Stavbou bude dotčen intravilán obce, kde zástavbu tvoří vysokopodlažní panelové domy. Dotčeny budou místní chodníky z betonové zámkové dlažby a zeleň v okolí domů. Vzhledem k tomu, že se stavba bude provádět bezvýkopově – metodou berstlining, budou povrchy porušeny jen v místech technologických jam. Na řadu jsou navrženy dva nadzemní hydranty. Přepojeno bude 15 ks přípojek.

Vlastní stavební práce v těchto dnech začínají (výkopy sond pro zjištění průběhu inženýrských sítí). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies