Klášterec nad Ohří, Lestkov, pod VDJ – rekonstrukce vodovodu

Klášterec nad Ohří, Lestkov, pod VDJ – rekonstrukce vodovodu
06.03.2018 – 31.05.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 330 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází úsek ocelového vodovodu průměru DN 80 z roku 1910, a úsek vodovodu ze stejného materiálu menší dimenze DN 50, rovněž uvedený do provozu roku 1910. Vodovodní řady jsou již dožilé a poruchové, z toho důvodu rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Kanalizace se v uvedené lokalitě nenachází.

V rámci investiční akce SVS dojde k výměně stávajícího vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HDPE průměru 90 mm v celkové délce 330 metrů (úsek v délce 222 metrů + úsek v délce 108 metrů). Součástí rekonstrukce je i přepojení stávajících vodovodních přípojek.

Rekonstrukce vodovodního řadu je realizována v koordinaci s obnovou povrchu komunikace v majetku Vojenských lesů  a statků s. p.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 6. března 2018. Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech (14. týden) a podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena 31. května 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies