Klášterec nad Ohří, Osvobozená - rekonstrukce vodovodu

Klášterec nad Ohří, Osvobozená - rekonstrukce vodovodu
06.08.2018 – 31.08.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 191,5 m.


Více o stavbě:

V ul. Osvobozená se nachází vodovod z oceli DN 80, uvedený do provozu v roce 1956. Vodovodní řad je dožilý, silně inkrustovaný a poruchový, z toho důvodu rozhodla SVS o provedení rekonstrukce.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu v ulici Osvobozená v rozsahu od křižovatky s ulicí Ciboušovskou po křižovatku s ulicí Petlérskou. Stavbou bude dotčen intravilán obce, kde zástavbu tvoří domy o jednom až dvou nadzemních podlažích. Dotčena bude místní komunikace v ulici Ciboušovská a chodník z živičného krytu a betonové dlažby v ulici Osvobozená.

Stávající potrubí bude v celé délce rekonstrukce obnoveno v odpovídající dimenzi a v původní trase a niveletě, tj. litinovým potrubím DN 80 mm. Celková délka rekonstruovaného řadu činí 191,5 metrů. Rekonstrukce potrubí bude probíhat bezvýkopově – metodou berstlining.

Vodovodní řad bude  při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno přepojením na provizorní vodovod.

Vlastní práce začnou v týdnu od 6. srpna 2018 a podle schváleného harmonogramu má být satvba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018. Stavbu koordinujeme se společností Innogy Česká republika, a. s.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 120,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies