Koberovy, Vrát – rekonstrukce vodovodu

Koberovy, Vrát – rekonstrukce vodovodu
13.04.2018 – 31.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 595 metrů.


Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen potrubím z litiny průměru DN 80 mm, uvedeným do provozu v roce 1943. Řad je již dožilý, poruchový, a z toho důvodu rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Kanalizace se v dané lokalitě nenachází.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vodovodu za nové potrubí z vysokohustotního polyetylenu HD-PE 110 v celkové délce 585 m.  Vzhledem k charakteru uložení potrubí a napojení přípojek bylo navrženo provést bezvýkopově část v délce ca 335 metrů, zbylý úsek v délce ca 250 metrů klasickým výkopem. Dále dojde k rekonstrukci části výtlaku ocelového potrubí DN 80 (přechod přes silnici u armaturní šachty k vodojemu) nově z HD-PE 90 v délce ca 10 metrů. Součástí stavby bude napojení na stávající vodovody vč. odboček z hlavní komunikace. Celkem k rekonstrukci 595 metrů vodovodu + 15 metrů propoje.

Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 13. dubna 2018. Následně zhotovitel zajišťoval výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce v těchto dnech začínají. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec na Nisou, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,7 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies