Krásný Dvůr, ke hřišti, ke škole - rekonstrukce vodovodu

Krásný Dvůr, ke hřišti, ke škole - rekonstrukce vodovodu
04.04.2018 – 04.07.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce vodovodu v délce 288,4 metrů.

 

Více o stavbě:

V uvedených lokalitách se nachází vodovodní řady z litiny průměru DN 100, které byly uvedeny do provozu v roce 1970. Řady jsou již dožilé, inkrustované a poruchové. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci v celkové délce 288,4 metrů. Kanalizace v této lokalitě je z PVC průměru DN 300 a pochází z roku 1992, je v dobrém technickém stavu a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude stávající litinové potrubí z výkopu odstraněno, nebo crackingem roztrženo. Nový vodovodní řad DN 80 mm prováděný výkopem bude z vysokohustotního polyetylenu HDPE 9010 RC Plus v celkové délce 213,80 metrů. Nový vodovodní řad DN 80 mm prováděný crackingem (zatažení nového potrubí do stávajícího pomocí nástroje s roztržením původního potrubí) bude z vysokohustotního polyetylenu HDPE SLM 3.0 v celkové délce 61 metrů. Pro potrubí přípojek je navrženo použít HDPE 9010 RC Plus, d 63 a 32mm v celkové délce 14 metrů. Celková délka vodovodu včetně potrubí přípojek je 288,40 metrů.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Po dobu krátkodobých odstávek při přepojování budou přistaveny cisterny.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 4. dubna 2018. Zhotovitel následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. 

Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (21. týden). Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště, tj. do 4. července 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 162,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies