Kravaře, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Kravaře, Nádražní - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
21.08.2018 – 30.11.2018
Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizace v délce 68,5 metrů a vodovodu v délce 66,5 metrů.


Více o stavbě:

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající jednotné kanalizační stoky a vodovodního řadu. Stávající kanalizační stoka ze zděných profilů DN 700/900 je ve velmi špatném stavu, chybí části obložení a vyskytují se kaverny. V jednom místě skrze potrubí prochází cizí sítě. Stávající vodovod z litiny DN 80 z roku 1964 je ve špatném stavu.

Stávající vodovodní řad bude nahrazen vodovodním řadem z vysokohustotního polyetylenu HD-PE d90x5,40 mm o celkové délce 66,5 metrů. Součástí stavby je přepojení 5 ks vodovodních přípojek, a propojení se stávajícím vodovodním řadem. Nad potrubím rekonstruovaného řadu, bude uložen vodič NYY-O 1x4 mm2 a bílá výstražná folie s nápisem „VODA“/“VODOVOD“. Stávající zděná stoka obdélníkového profilu 700/900 bude nahrazena kanalizačním potrubím z kameninových trub hrdlových KTH DN 500 o celkové délce 68,50 metrů. Součástí rekonstrukce je přepojení 5 ks kanalizačních přípojek, vysazení 9 ks odboček pro dešťové přípojky včetně uličních vpustí a zřízení nových kanalizačních šachet.

Rekonstruovaný vodovodní řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem z potrubí HDPE d63 délky 45,0 m v kombinaci se svěrnými mechanickými tvarovkami a kulovými uzávěry. Potrubí provizorních přípojek HDPE d32 bude zavedeno až k vodoměrným sestavám jednotlivých domů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21. srpna 2018. Zhotovitel bude následně zajišťovat vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Stavební práce začnou v polovině září a podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. listopadu 2018.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 97,3 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies